24 Aralık 2008 Çarşamba

RÜSUM TONİLATOLARI VE GEMİ JURNALLERİNE ZAM GELDİ!


YARGI HARÇLARI:-Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerine başvurma harcı: 7,3 TL-Asliye ve idare mahkemelerinde başvurma harcı: 15,6 TL-Belli bir değer bulunmayan davalarda celse harcı: 9 TLİcra ve iflas harçları-İcraya başvurma harcı: 15,6 TL-İflas harçları-maktu harç: 25,6 TL
NOTER HARÇLARI-Özel vekaletnamelerde beher imza için: 4,3 TL-Genel vekaletnamelerde beher imza için: 6,7 TL-İşletme defteri ve diğer her türlü defter tasdiki: 12,5 TL-Serbest meslek kazanç defteri: 15,6 TL
VERGİ YARGISI HARÇLARI-Vergi ve Bölge İdare Mahkemelerine başvurma: 15,6 TL-Danıştay'a başvurma: 32,3 TL
TAPU HARÇLARI-Tapu harcı mevzuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden: 10,9 TL-Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için: 22,4 TL
KONSOLOSLUK HARÇLARI-Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri (Beher rüsum tonilatosundan): 0.56 TL-Gemi jurnalinin tasdiki: 48,8YTL-Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri: 197,5 TL
PASAPORT, VİZE, İKAMET TEZKERESİ VE YABANCILARA VERİLECEKÇALIŞMA BELGESİ HARÇLARIPasaport harçları-6 aya kadar olanlar: 114,6 TL-1 yıl için olanlar: 163,8 TL-2 yıl için olanlar: 276,4 TL-3 yıl için olanlar: 395,3 TL-3 yıldan fazla süreli olanlar: 560,3 TL-Giriş vizesi (Tek giriş): 197,1 TL-Müteaddit giriş: 659,7 TL-Transit vizesi (tek transit): 197,1 TL-Çift transit vizesi: 395,3 TL-Yabancılara verilecek süreli çalışma izin belgesi (1 yıla kadar): 101,1 TL-3 yıla kadar: 304,1 TL-Süresiz çalışma izin belgesi: 507,2 TL-Bağımsız çalışma izin belgesi: 1.015 TL
İMTİYAZNAME, RUHSATNAME HARÇLARI-Patent ve faydalı modeller başvuru harcı: 11,2 TL-Markalar başvuru harcı: 45,8 TL-Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için): 494,8 TL-Silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için): 394,9 TL-Silah bulundurma vesika harcı: 631,7 TL-Özel Kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri: 15,5 TL-İlköğretim seviyesindeki özel okulların işletme ruhsatnameleri (Her yıl için): 659,9 TL-Lise seviyesindeki özel okulların işletme ruhsatnameleri (Her yıl için): 1.320,8 TL-Özel dershane işletme ruhsatnameleri (Her yıl için): 1.320,8 TL
TRAFİK HARÇLARI-A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil): 70,8 TL-B sınıfı sürücü belgesinden: 213 TL-F ve H sınıfı sürücü belgelerinden: 70,8 TL-Uluslararası sürücü belgelerinden: 142 TL-Diğer sürücü belgelerinden: 355,2 TL (Hürriyet)