28 Mayıs 2008 Çarşamba

İstanbul kanalizasyon suyu içiyor!

İstanbul temiz suya muhtaç, tahliller kentin büyük bölümünde suyun içilemeyeceğini ortaya koydu
Su havzalarındaki sanayileşme, kaçak yapılaşma ve ileri biyolojik arıtma tesisi yetersizliği İstanbul’un içme suyunu tehdit ediyor. İstanbul Çevre ve Orman Müdürlüğü verilerine göre test edilen 897 su örneğinin 313’ü içme suyu standartlarına uygun değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2007 Faaliyet Raporu’nda yer alan verilere göre ise tahlil edilen 79 numunenin 50’sinin kullanılması sakıncalı.
Necip Aptioğlu