20 Aralık 2008 Cumartesi

SANRILAR VE YANGILAR LİTERATÜRÜ-1

SANRI: “BİR ATOMU PARÇALAMAK, BİR ÖNYARGIYI YIKMAKTAN DAHA KOLAYDIR”

YANGI: “YARGININ İNADI YANINDA ATOMUNKİ QUARK PARÇACIĞI KADARDIR. SADECENE YARGI DİYORUZ BAK, ÖNYARGIYA HİÇ GİRMEDİK DAHA”
Alper Atalan