16 Şubat 2009 Pazartesi

İSTANBUL'UN ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI SİLİVRİ'YE

İstanbul'a üçüncü havalimanı için Silivri'ye onay. İstanbul'un anayasası sayılan 'Çevre Düzeni Planı' belediye meclisinde oyçokluğu ile kabul edildi. Plan, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmeleri için 30 gün askıda kalacak. Gerekli görülürse küçük revizyonlar yapılacak. Plana göre Tuzla ve Silivri, kentin yeni çekim merkezleri olacak. Daha önce Çorlu'da inşa edilmesi düşünülen İstanbul'un üçüncü havalimanı topografik (arazi) uygunluğu ve düz bir mekan olması nedeniyle Silivri'ye yapılacak. İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi tarafından hazırlanan planda, Silivri'ye dört üniversite ve iki büyük sağlık merkezi yapılması da öngörülüyor. Teknoloji parkı ve üniversite kurulması düşünülen Tuzla ise sanayi ve yerleşim alanı olarak planlanıyor.
Alper Atalan