14 Eylül 2012 Cuma

Yeni yasa teklifi hayvanları korumuyor

Meclis'te görüşülen yasa teklifleri arasında, Hayvanları Koruma Kanunu'yla ilgili yeni düzenlemeler de yer alıyor. Ancak hayvanseverler, hayvan korumaya yönelik olmadığı gerekçesiyle bu yeni tasarılara tepkili

2004'te çıkan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun yıllarca Kabahatlar Kanunu'ndan çıkarılıp Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması için mücadele veren hayvanseverler, yeni tekliflerde umduklarını bulamamanın ötesinde endişeliler de. Onları en çok tedirgin eden ise maddelerden birinde 'uyutma' kelimesi geçmesi... Ben de her gün yüzlerce hayvan dostundan yasa değişikliğini protesto eden bireysel e-postalar alıyorum. Türkiye ve yurtdışından 20 dernek bir araya gelerek bir deklarasyon hazırladı.

Yaşam Hakkına Saygı Derneği (YHS), Aliağa Sokak Hayvanlarını Koruyanlar Derneği (ASKOD, Almanya'dan Animal Protection Group Hayvan Hakları Derneği, Bodrum Hayvan Hakları Derneği, Hayvan Severler Derneği (HaySev), Hayvan Hakları Aktivistleri Derneği (Hayvist), Yedikule Hayvan Dostları Derneği gibi derneklerin de katıldığı deklarasyonu, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da destekliyor. Komisyon Başkanı, avukat Hülya Yalçın bu yasa teklifinin, hayvan korumaya ve 'hayvansever' taleplerine cevap vermekten çok uzak olduğunu söylüyor: "En çok infial uyandıran 'hayvana işkence ve tecavüzle öldürme' başlığıyla yayımlanıyor olması, iyi ve yeterli olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Hayvanların yaşamı, 'Az da olsa başardık, bu da yeter,' diyebileceğimiz bir alan değil. Tek hayatları var ve hepsi için o önemli. İnsan olarak bize düşen; gerçek bir adalet anlayışı ile samimi koruma düzenlemelerinin peşinde olmak." Ayrıca sessizkalmasucaortakolma.com adlı internet sitesinde yasa değişikliğini protesto için başlatılan imza kampanyasında toplanan imza sayısı 15 bini geçmiş durumda. Derneklerin hazırladığı deklarasyonda ise şöyle bir açıklama yer alıyor: "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili hali hazırda TBMM Çevre Komisyonu'nda bekletilen iki adet kanun teklifi olmakla birlikte, 19 Mayıs 2012 tarihli basın haberlerinden öğrendiğimiz üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hayvanların korunmasına yönelik yasa tasarısı tamamlanarak Başbakanlığa gönderilmiştir. İlgili komisyonlarda bekleyen tekliflerden 2 / 366 sayı numaralı olan yasa tasarısı ve haberlere konu olan son tasarı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ruhuna tamamen aykırı maddeler taşımaktadır ve kabul edilemez."

DEKLARASYON MADELERİ:
1.
Öldürmenin 'uyutma' tanımlamasıyla yasaya girmesi ve meşrulaştırılması kabul edilemez. Hayvanları yaşatmak yerine, ne şekilde öldüreceğinin tanımlandığı bir yasa kabul edilemez.
2. İki sene hapis cezasıyla sınırlandırılması, alınabilecek cezaların para cezasına döndürülebilecek olması cezaların ağırlaştırılmasının asıl amacı olan suçu engellemenin önüne geçecektir. Hayvanlara işkence cezasını sadece 750 TL'lik bir idari para devlete ödeyerek devam edilen bir suç halini alacaktır. Hiçbir caydırıcılığı yoktur.
3. Evlerde kaç hayvan bulundurulacağının izne ve hayvan sahiplerinin eğitime tabi tutulması ucu açık bir tanımlamadır. İleride 'hayvan korumacının hak' ihlaline kadar varabileceği ve belki de 'bir hayvan sahibi olmakla' sınırlandırmaya kadar gidebileceği için bu tanımlama, bu şekliyle tasarıda yer alamaz.
4. Hayvanların ırklarına göre sınıflandırılıp, sahipleriyle birlikte yaşam haklarının ellerinden alınması, asla kabul edilemez. Dövüşçü ya da bahisçi sahiplere yönelik önlemler almak yerine ırkları cezalandırmak kabul edilemez ve merdiven altı üretime sebep olacaktır.
5. Hayvanların imhasına olanak sağlayan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun yeni tasarıda da yer alması kabul edilemez.
6. Deneylerdeki denetimlerin keyfiyete bağlanması kabul edilemeyeceği gibi hayvanları koruma kanunu gibi bir kanunun içinde hayvanların yaşam hakkını hiçe sayan deneylerin yer alması, kabul edilemez.
7. Mobil kısırlaştırmanın meşrulaştırılması, hiçbir koşulda kabul edilemez. Olması gereken belediyelerin kendi veteriner hekim kadrolarını oluşturmasıdır. Hali hazırda mevcut yönetmeliklerdeki mobil kısırlaştırma maddesinin yasaya aykırı olduğuna ve iptaline yönelik İstanbul Veteriner Hekim Odası (IVHO) tarafından açılmış bir dava mevcutken mobil kısırlaştırmayı yasalaştırma çabası kabul edilemez.
8. Amacın hayvanları korumak ve hakları gözetmek değil, hayvanları bertaraf etmek olduğunu kanıtlamaktadır. (SABAH)


YASA TASARISININ GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIK MAKAMINA
ANKARA


11.09.2012 tarih ve 137687 evrak numaralı tasarı ile Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılmasını öngören tasarıda; sokaklarda hiç kedi ve köpek kalmamasını, yurt çapında milyonlarca hayvanın doğal hayat parklarına doldurulmasını içeren hükümler bulunmaktadır. Bu karar gerekçelerinden birisi de "hayvanların kazalarda yaralanıp sakat kalmalarını önleme bahanesi !!" olmuştur.

Sayın Bakanım, soruyoruz;

Ülkemizde ki trafik kazalarında her yıl 5000 e yakın insan can verir, 100 000 e yakın insan da yaralanır. Bu kazaları önlemek için sokağa çıkma yasağı mı ilan edilmeli, yoksa trafik kazalarını önlemek için önlem mi alınmalı? Aynı şekilde, kazalardan korumak !! için onbinlerce kedi köpeği toplayıp ölüm kampı olacağı açık olan yerlere mi tıkılmalı, yoksa sürücüleri eğitip önlem mi alınmalı?

Kaldı ki; 2004 yılından bu yana yürürlükte olan 5199 sayılı kanunun açık hükümlerine rağmen, şehirlerin %90 ında bakimevi yaptırılmamış, ülkenin her yerinde belediyelerce hayvanlara yapılan katliamlar, öldürmeler ve görev ihmalleri devam etmiştir. Bunun için başta bakanlığınız kurumları sessiz kalmış, hiç bir işlem ve yaptırım uygulanmamıştır.

Yeni yasada hayvan hastaneleri ve doğal yaşam parkları kurulacağı yer alıyor. Ama bunu yapmayan belediyeler için nasıl bir adli ve idari işlem uygulanacağı, yaptırımların neler olacağı yasada yer almıyor.

Bakanlığınızca hazırlanan yeni yasa teklifinde dışarda kedi ve köpek kalması tamamen yasaklanmış. Sokaklarında hiç hayvan kalmamış şehirleri saracak olan haşereler nasıl kontrol altına alınacak, bozulan ekosistem nasıl düzeltilecek?

Yeni yasa; Hayvan Hakları Evrensel Bildirisine, bilimsel normlara ve Türkiye'nin gerçeklerine aykırı olan, içinde büyük boşluklar bulunan, doğal dengeyi alt üst eden, bir yasadır.

Makamınızdan talebim:

1. Bu yasa değişiklik önerisi derhal geri çekilmelidir.
2. Sokaklarda hiç kedi ve köpek kalmaması ve yüzbinlerce hayvanın toplu yaşam alanlarına doldurulması gibi uygulanması mümkün olmayan, tüm bu hayvanların katliamlarına yol açacak hükümlerin değiştirilip, mevcut yasada ki uygulamanın devam ettirilmesi gereklidir.
3. Yasanın tüm maddeleri için Veteriner Fakülteleri, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, Barolar ve hayvan haklarında aktif çalışan sivil toplum kuruluşlarından mutlaka görüş alınmalıdır.
4. Başta belediyeler olmak üzere yasa ile görev ve yetki verilmiş tüm kurumların, bu görevlerini yerine getirmedikleri takdirde ne şekilde yaptırıma tabi tutulacakları ayrıntılı bir şekilde ortaya konmalıdır.


Gereğini arz ederim.


14.09.2012
Dr. Ufuk Bayraktar
TC: ..................


GÖNDERİLECEK ADRESLER:

veyseleroglu@tbmm.gov.tr


veyseleroglu@gmail.com,

ozelkalem@cob.gov.tr,

cc ye


akim@akim.org.tr


islemler.illeridaresi@icisleri.gov.tr

mahalli@icisleri.gov.tr

bimer@basbakanlik.gov.tr,

bimer1@basbakanlik.gov.tr,

bilgiedinme@basbakanlik.gov.tr,

illeridaresi@icisleri.gov.tr,

cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr,
etikkurul@basbakanlik.gov.tr,
hksm@cob.gov.tr,
cevrekom@tbmm.gov.tr,
merkezkonseyi@tvhb.org.tr,
mahalli.bilgiedinme@icisleri.gov.tr,
mahalli@icisleri.gov.tr,
navci@ormansu.gov.tr,
ozcanyaman@cob.gov.tr,
nakman@ormansu.gov.tr
lakca@ormansu.gov.tr,
meldemir@ormansu.gov.tr,
mkucuk58@gmail.com,
hkocaker@ormansu.gov.tr,
ismailceritli@ormansu.gov.tr,
aozyanik@ormansu.gov.tr,
erol.kaya@tbmm.gov.tr,
osman.kahveci@tbmm.gov.tr,
sebahattin.karakelle@tbmm.gov.tr,
aydin.sengul@tbmm.gov.tr,
h.aytac@ormansu.gov.tr,
hozbek@ormansu.gov.tr,
bilgiedinme@ormansu.gov.tr,
esref.tas@tbmm.gov.tr,
mehmetsuleyman.hamzaogullari@tbmm.gov.tr,
mehmet.onturk@tbmm.gov.tr,
osmanboyraz@tbmm.gov.tr,
zeki.aygun@tbmm.gov.tr,
huseyincemal.akin@tbmm.gov.tr,
selcuk.ozdag@tbmm.gov.tr,
abdurrahim.akdag@tbmm.gov.tr,
muzaffer.cakar@tbmm.gov.tr,
tulay.bakir@tbmm.gov.tr,
temel.coskun@tbmm.gov.tr,
erol.dora@tbmm.gov.tr,
salih.firat@tbmm.gov.tr,
m.serdarsoydan@tbmm.gov.tr,
kemal.degirmendereli@tbmm.gov.tr,
melda.onur@tbmm.gov.tr,
mehmethilal.kaplan@tbmm.gov.tr,
emre.koprulu@tbmm.gov.tr,
ahmet.kenan.tanrikulu@tbmm.gov.tr,
emin.cinar@tbmm.gov.tr,
resat.dogru@tbmm.gov.tr,