21 Kasım 2009 Cumartesi

Mizah dolu heykeller Akbank Sanat'ta!


Geniş bir seyirci kitlesi tarafından ‘One Minute Sculptures’ (Bir dakikalık heykeller) ve ‘Fat Sculptures’ (Şişman heykeller) ile tanınan sanatçı Erwin Wurm, küratörlüğünü Gisela Winkelhofer’ın yaptığı heykel sergisiyle 24 Kasım 2009 – 2 Ocak 2010 tarihlerinde Akbank Sanat’ta olacak. Mizahı silah olarak gören Wurm’un Akbank Sanat’taki sergisinde, bu silahı nasıl barışsever bir biçimde kullandığına şahit olacaksınız.

“Heykel kavramı üzerine devam eden bir araştırma’ olarak nitelediği son 25 yılında çok yönlü bir yapıt üzerine çalışan Wurm eserleriyle heykel kavramının anlamını sorgular, sorgulatır. Wurm’a göre; eylemler, yazılı ya da çizili direktifler hatta düşünceler dahil her şey bir heykele dönüşebilir. Sanatçı işlerinde; eylemler, performanslar ve heykelin farklı katmanları arasındaki eşiği incelemekte ve bunları güncel medya dünyasına tercüme etmektedir.