28 Ağustos 2007 Salı

Hava durumu bundan sonra böyle


Süper güçlere yalakalık olsun diye "Kyoto Prokolü"nü imzalamazken, orman alanlarını yakıp "orman vasfını yitirdi" diye villacı esnafına satarken düşünücektiniz. Bundan sonra böyle, önce kuraklık, sonra sel... Globalleşiyoruz, küreselleşiyoruz, ticared yapıyoruz, diye ebesini miktiğiniz küre artık intikamını alıyor.