29 Aralık 2007 Cumartesi

"Git ilacı temin et devri kapanıyor"

Resmi sağlık kurumlarında yatarak tedavi olan hastalara 1 Ocak'tan itibaren ilaç ve malzeme temin ettirilmeyecek. Bu hastaların ilaç ve malzemeleri hastaneler tarafından karşılanacak.Daha önce 15 Ekim'de başlaması öngörülen uygulamanın yürürlük tarihi, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle 1 Ocak olarak düzenlenmişti. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak düzenlemeyle, yatarak tedavilerde hastanede kullanılacak ilaçlar hastane tarafından temin edilecek.Resmi sağlık kurumlarınca çeşitli nedenlerle temin edilemeyen ilaçlar, hak sahiplerinin sağlık karnelerine, “Eczanemizde yoktur, yatan hasta” kaşesi basılıp başhekimlik onayı alındıktan sonra sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecek. (Hürriyet)