20 Aralık 2009 Pazar

YETKİLİ KARDANADAM VE BANT KAYDI

Alınan bütün önlemlere rağmen, maalesef tabii bazı vatandaşlarımızın dere yatağına ev yapması neticesinde bazı istenmeyen, hoş olmayan olaylar vukuu bulmuştur.
Tabii şunu da açık net olarak ifade etmek altını çizmek istiyorum, burada bir tabii afetle karşıkarşıyayız. Neticede küre itibarıyla bütün memleketlerde bu nevi hadiseler cereyan ediyor.
Vırvır vır tabiii. Elbette vır vır vır vır. Kuşkusuz carcar car... Tabiidir ki cavcav cav,iki cav bi vır...